Życiu mówię TAK

Agnieszka
Rejsler-Doroszewska

To przestrzeń, która jest kierowana do ludzi poszukujących inspiracji i wsparcia w osobistym rozwoju. Na psychologiczną pomoc mogą również liczyć osoby doświadczające sytuacji kryzysu (np. depresji, zaburzeń lękowych, uzależnień, wypalenia zawodowego, kryzysu w związku). Ważnym elementem pracy jest między innymi praktyka uważności. Preferujemy rozwój w ujęciu integralnym, czyli z uwzględnieniem potrzeb z obszarów: psycho-społecznego, duchowego i biologicznego. W ofercie jest też wsparcie dla rodziców i ich dzieci.

Zdobywając wiedzę i umiejętności w wymienionych dziedzinach zostań „fachowcem” w swoich sprawach!

Oferta

Proponowana przez nas pomoc terapeutyczna i warsztaty rozwojowe mają za zadanie wspierać w budowaniu zaufania do siebie.

Świadoma obecność

Świadoma obecność to bycie całkowicie obecnym w swoim życiu w jedynym momencie, w którym życie jest możliwe, czyli „tu i teraz”.

Blog

Jest zapisem osobistych rozważań na temat ludzkiej egzystencji i rozwoju duchowego. Nie znajdziesz tu gotowych odpowiedzi. Raczej będzie to chwila na refleksję…


Heweliusza 11 gabinet 5, III piętro,
Gdańsk

+48 609 679 055