Życiu mówię TAK

Agnieszka
Rejsler-Doroszewska

to przestrzeń, która jest kierowana do ludzi poszukujących inspiracji i wsparcia w osobistym rozwoju. Na psychologiczną pomoc mogą również liczyć osoby doświadczające sytuacji kryzysu. Preferuję rozwój w ujęciu integralnym, czyli z uwzględnieniem potrzeb z obszarów: psycho-społecznego, duchowego i biologicznego. Zachęcam do nabywania kompetencji w stawaniu się „fachowcem” w swoich sprawach, zdobywając wiedzę i umiejętności w wymienionych dziedzinach.

Oferta

Proponowana przez nas pomoc terapeutyczna i warsztaty rozwojowe mają za zadanie wspierać w budowaniu zaufania do siebie.

Świadoma obecność

Świadoma obecność to bycie całkowicie obecnym w swoim życiu w jedynym momencie, w którym życie jest możliwe, czyli „tu i teraz”.

Blog

Jest zapisem osobistych rozważań na temat ludzkiej egzystencji i rozwoju duchowego. Nie znajdziesz tu gotowych odpowiedzi. Raczej będzie to chwila na refleksję…


Heweliusza 11 gabinet 5, III piętro,
Gdańsk

+48 609 679 055