O mnie

Agnieszka

Rejsler-Doroszewska

Dla mnie rozwój, to żyć świadomie i mówić życiu – „TAK”. Szczególnie istotną i wciąż odkrywaną przeze mnie wartością jest wartość życia. Pytania: kim jestem, po co żyję? – uważam za szczególnie intrygujące; otwierają na autentyczność i odkrywanie głębi prawdy o sobie, pozwalają przekraczać własny egocentryzm. W moim rozumieniu przekraczanie granic własnych możliwości jest już przemianą. Dlatego duże znaczenie przypisuję modlitwie (medytacji) i praktyce uważności. Mam też świadomość, że jestem jednostką, ale też częścią czegoś większego – wspólnoty społecznej, różnorodnych zjawisk i procesów zachodzących w świecie. Moją potrzebą jest wnoszenie wkładu w życie innych ludzi. Z mojej inicjatywy powstał Ośrodek Rozwoju Samoświadomości. Koordynuję jego pracą oraz prowadzę sesje indywidualne i grupowe.

Misja

Pewnie jest wiele powodów, dla których powstał Ośrodek Rozwoju Samoświadomości. Jednym z nich jest to, że zwyczajnie chcę podzielić się tym, co stanowi część moich własnych zainteresowań i doświadczeń. Mam nadzieję, że będzie to miejsce do wspólnego odkrywania „sensu” ciszy i wartości życia w różnych jego aspektach. Mam przekonanie, że interesujące jest dopuszczanie do głosu wielu perspektyw. W psychoteraii i warsztatach rozwojowych preferuję integralne podejście, czyli z uwzględnieniem potrzeb z obszarów: psycho-społecznego, duchowego i biologicznego. Do współpracy zapraszam osoby, które są otwarte na ten sposób myślenia. Liczę na to, że razem możemy tworzyć przyjazną dla innych przestrzeń.

Kierunek pracy

Jeśli chodzi o pracę w zakresie pomocy psychologicznej nawiązuję do różnych podejść psychoterapeutycznych (do nurtu pracy Psychodynamicznej, Poznawczo-Behawioralnej, Logoterapii, Porozumienia bez Przemocy, oraz do pracy wg. założeń M. Ericksona). Chętnie sięgam po wiedzę takich autorytetów psychologicznych jak: V. Frankl, I.Yalom, C.G.Jung, E.Fromm, M. Erickson, czy M.Rosenberg.

Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje

Jestem pedagogiem oraz certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Gdańskim (nr dyplomu 5299/NS), oraz Podyplomowe Studium Teologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wydział Teologiczny.

Pierwsze doświadczenie w pracy terapeutycznej zdobyłam w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Gdańsku. Pracowałam tam przez 10 lat. Następnie przez 12 lat pracowałam w Gdańskim Centrum Zdrowia. Mam 22- letnie doświadczenie pracy w zakresie psychoterapii. Od 10 lat prowadzę praktykę prywatną w zakresie pomocy psychologicznej indywidualnej i grupowej.

Szkolenia i certyfikaty

 • Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii, organizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli.
 • Studium Terapii Uzależnień, Centrum Szkoleń i Psychoedukacji Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.
 • Program Rozwoju Osobistego, Centrum Szkoleń i Psychoedukacji Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.
 • Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień (nr 189)
 • Studium Psychoterapii. Kompetencje Rozwój Trening
 • Certyfikat Ukończenia Rocznego Studium Mediacji prowadzonych metodą Porozumienia bez Przemocy

Ważniejsze Kursy:

 • „Program wspierania Rodziny”. Gdańska Fundacja Dobroczynności.
 • „Spotkanie, zasoby, proces”. Polski Instytut Eriksona.
 • „Oswajanie smoka diety. Terapia dla osób odchudzających się”. Polski Instytut Eriksonowski.
 • „Kiedy w ciemności rozbłyśnie iskierka – psychoterapia depresji”. Polski Instytut Eriksonowski.
 • „Psychoterapia skoncentrowana na emocjach”. Prowadzony przez Leslie Greenberga.
 • „Prowadzenie psychoterapii osób współuzależnionych”. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wspóluzależnienia w Gdańsku.
 • „Proces grupowy i procedura w psychoterapii grupowej dla DDA”. Prowadzony przez Marzenę Wawerską-Kus. Szkolenia Terapia Edukacja Poradnictwo.
 • „Porozumienie bez przemocy”. Prowadzony przez Merike Kahju.
 • „Kliniczne aspekty terapii DDA”. Kompetencje Rozwój Trening.
 • „Porozumienie bez przemocy”. Prowadzony przez Nade Ignjatovic.
 • „Mediacja metodą Porozumienia bez przemocy” Prowadzony przez Liv Larsson. Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych.
 • „8 – tygodniowy Program Redukcji Stresu Opart na Uważności (MBSR – Mindfulness-Based Stress Reduction)” Klinika Stresu – Centrum Redukcji Stresu i Przeciwdziałania Wypaleniu Zawodowemu.

Heweliusza 11 gabinet 5, III piętro,
Gdańsk

+48 609 679 055